Trụ sở chính: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: 07:00 - 20:00

Hotline:1900 63 6688

logoblacklogoblacklogoblack
logoblacklogoblack

© 2023 Nhất Tín Logistics

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Công Cát

Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT

Ông Phạm Đình Lợi

TV HĐQT

TV HĐQT

Ông Nguyễn Văn Tú

TV HĐQT

Thành viên HĐQT & Trưởng Tiểu ban Tài chính – HĐQT

Ông Hàn Ngọc Anh

Thành viên HĐQT & Trưởng Tiểu ban Tài chính – HĐQT

TV HĐQT

Ông Vũ Quốc Doanh

TV HĐQT

Cố vấn cấp cao

Ông Chris Freund

Cố vấn cấp cao

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Đỗ Anh Tuấn

Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Vân Chinh

Thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

TV HĐQT

Ông Nguyễn Văn Tú

TV HĐQT

TV HĐQT

Ông Vũ Quốc Doanh

TV HĐQT

Giám đốc Công nghệ

Ông Lê Ngọc Toàn

Giám đốc Công nghệ

Giám đốc Nhân sự cấp cao

Ông Ung Ngọc Quốc Thái

Giám đốc Nhân sự cấp cao

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Đỗ Anh Tuấn

Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Vân Chinh

Thành viên Ban kiểm soát

Giám đốc Tài chính

Ông Lã Thái Hiệp

Giám đốc Tài chính

Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Kế toán trưởng

Giám đốc 3PL & Fulfillment

Ông Bùi Thọ Lương

Giám đốc 3PL & Fulfillment

QUẢN LÝ CẤP CAO & GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Giám đốc Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Ông Kiều Anh Hùng

Giám đốc Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Giám đốc Vận hành Khu vực Đông Nam Bộ kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Hoàng Văn Thành

Giám đốc Vận hành Khu vực Đông Nam Bộ kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc Khu vực Miền Nam

Ông Nguyễn Trung Nam

Giám đốc Khu vực Miền Nam

Khách hàng của Nhất Tín Logistics

HerbaLife
DigiWorld
Amway
Unicity
FPT
TGDD
ACFC
SupperSport
The Face Shop
Loreal
Chanel
Hasaki
Schenker
Ceva Logistics
DHL
Samsung
Sony
Acer
TCL
Dainkin
Scavi
coats
Avery
prudential
panasonic
tiktok